menu
 добавяне на автоматични пасери
негативно отпечатване на изображението
права и обратна емулсия
процентно скалиране на изображението
промяна на ъглите на всеки цвят
автоматично застъпване на цветовете (трапинг)
Различни видове растери
(
Composed, Round, Diamond,Gravure, Square, Geometric, Composed+, Diamond+, FM)
изключване на овърпринта на process colors
автоматично включване на овърпринт на spoot colors
автоматично задаване на овърпринт на черното
  
 
id