menu
Studio Pixel
Експонацията на филм е сред първите дейности на Студио Пикел.
Към момента студиото работи с експонатор Scitex Dolev 800V, машина доказала възможностите си и смятана за над-добрата в CtF технология.
Високопроизводителна машина с монго възможности и екип от специалисти с много опит - Ние можем да направим цветоотделки с всякакви параметри, за да задоволим Вашите нужди.
  
 
id