menu
Studio Pixel
  1. Набор - включва представянето на текстови материали в графичен вид на хартиен или друг носител.

  2. Векторизация - Преобразуване на растерни обекти към вектори за постигане висококачествен печат.

  3. Форматиране и коригиране - Включва групи от операции за обработка на текстовете преди финалната публикация като сричкопренасяне, задаване на стилове и други .

  4. Избор на материал и формат за печат - изборът на материал влияе на баланса "качество-цена", а добрият избор на формата за печат икономисва материали, съответно понижана цената на крайния продукт.

  5. Imposition - Събиране или комбинация от много страници в една печатна форма.

  6. Proofing - Добавяне на цветен профил в зависимост от печатната машина.

  7. Цветни корекции

  8. Поставяне на марки за печат

  9. Застъпване на цветовете (трапинг) и овърпринт на цветовете.

  10. Генерация на висококачествен файл за експонация или печат.

  
 
id