menu
Studio Pixel
Предпечатна подготовка
След добрия дизайн, но преди качествиния печат се намира свързващото звено на предпечатната подготовка. Без него и най-добрия дизайн може да стане най-добрата "Гадост"
Често подценявана от клиентите, предпечатната подготовка си остава най-важния фактор за добрия и качествен печат. Тук е момента да превърнем работата на дизайнера в реален изпълним проект. Знанията в тази област може да донесат много икономии за клиента.
Ние не случайно се наричаме PREPRESS STUDIO.
  
 
id