menu
Studio Pixel

Electrostatic flatbed:

Използва се за сканиране на непрозрачни оригинали.
Уникалното при
Imacon Flextight 2848 е , че има възможност оригиналът да се постави на специална електростатична маса. По този начин се избягва изкривяването от стъклата, както и полепнали ппашинки.

Flatbed:

Сканиране на непрозрачни оригинали, като максималната дебелина на оригинала може да бъде до 20 мм.

Flatbed Transparent:

Сканиране на прозрачни големи оригинали. По този метод може да се сканират цветоотделки и рентгенови снимки.

Технически параметри: Flatbed
Оптична разделителна
способност
до 3200 dpi без интерполация
Цветова дълбочина 8 или 16 битов
Цветност 24, 32 и 48 битов
Плътност 4,8 Dmax
Площ на сканиране Непрозрачни и прозрачни оригинали до 312х445 mm
Увеличение/ намаление 20% до 1500%
  
 
id