menu
Studio Pixel

Virtual drum :

При тази технология диапозитивите или негативите се поставят в т.н. виртуален барабан, без да се затискат между стъкла, без да се обработват с Anti Newton спрей, парафин или други. Това премахва вероятността от появата на Нютонови кръгове, изкривявания от стъклата на скенера или появата на прашинки или петна полепнали по стъклата. Така Вашите диапозитиви не се зацапват и не се драскат.

Технически параметри: Virtual drum
Оптична разделителна
способност
до 6800 dpi без интерполация
Цветова дълбочина 8 или 16 битов
Цветност 24, 32 и 48 битов
Плътност 4,8 Dmax
Площ на сканиране Прозрачни оригинали от 3,5 cm до 12х17 cm
Увеличение/ намаление 20% до 3200%
  
 
id